Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Nordmaling

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Nordmaling

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gräsmyr 710 13,1% 31,3% 27,6% 28,0% 4,4% 53,4% 46,6%   0,3%
Håknäs 481 13,5% 29,5% 28,7% 28,3% 5,2% 54,3% 45,7%   0,4%
Levar 834 13,7% 24,1% 25,7% 36,6% 4,9% 49,0% 51,0%   0,7%
Lögdeå-Rundvik 1511 14,0% 24,8% 27,3% 34,0% 4,0% 52,9% 47,1%   0,7%
Norrfors 422 10,9% 18,7% 24,6% 45,7% 3,8% 57,1% 42,9%   0,2%
Vallen 1520 16,0% 26,0% 20,7% 37,3% 5,3% 47,9% 52,1%   1,2%
Nordmaling 5478 14,1% 25,8% 25,2% 34,9% 4,6% 51,4% 48,6% 0,7%

http://www.val.se