Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gräsmyr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gräsmyr

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gräsmyr 710 13,1% 31,3% 27,6% 28,0% 4,4% 53,4% 46,6%   0,3%
Summa 710 13,1% 31,3% 27,6% 28,0% 4,4% 53,4% 46,6% 0,3%

http://www.val.se