Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vallen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vallen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallen 1520 16,0% 26,0% 20,7% 37,3% 5,3% 47,9% 52,1%   1,2%
Summa 1520 16,0% 26,0% 20,7% 37,3% 5,3% 47,9% 52,1% 1,2%

http://www.val.se