Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norrfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrfors 422 10,9% 18,7% 24,6% 45,7% 3,8% 57,1% 42,9%   0,2%
Summa 422 10,9% 18,7% 24,6% 45,7% 3,8% 57,1% 42,9% 0,2%

http://www.val.se