Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lögdeå-Rundvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lögdeå-Rundvik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lögdeå-Rundvik 1511 14,0% 24,8% 27,3% 34,0% 4,0% 52,9% 47,1%   0,7%
Summa 1511 14,0% 24,8% 27,3% 34,0% 4,0% 52,9% 47,1% 0,7%

http://www.val.se