Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Håknäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Håknäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håknäs 481 13,5% 29,5% 28,7% 28,3% 5,2% 54,3% 45,7%   0,4%
Summa 481 13,5% 29,5% 28,7% 28,3% 5,2% 54,3% 45,7% 0,4%

http://www.val.se