Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Levar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Levar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Levar 834 13,7% 24,1% 25,7% 36,6% 4,9% 49,0% 51,0%   0,7%
Summa 834 13,7% 24,1% 25,7% 36,6% 4,9% 49,0% 51,0% 0,7%

http://www.val.se