2018-09-12 18:33:39

Val till riksdagen - Röster - riksdagsvalkrets Gotlands län

Samtliga 42 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Gotlands län

16,59%
17,20%
3,74%
4,13%
29,79%
9,01%
4,95%
12,71%
0,94%
0,94%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,75%
+2,29
2014: 86,46%

Röstfördelning - riksdagsvalkrets Gotlands län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 6822 16,59% -1628 -4,72 8450 21,31%
C Centerpartiet 7075 17,20% +1758 +3,79 5317 13,41%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1539 3,74% +45 -0,03 1494 3,77%
KD Kristdemokraterna 1699 4,13% +604 +1,37 1095 2,76%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12254 29,79% -520 -2,42 12774 32,21%
V Vänsterpartiet 3704 9,01% +1396 +3,19 2308 5,82%
MP Miljöpartiet de gröna 2037 4,95% -822 -2,26 2859 7,21%
SD Sverigedemokraterna 5226 12,71% +1967 +4,49 3259 8,22%
FI Feministiskt initiativ 388 0,94% -1376 -3,50 1764 4,45%
ÖVR Övriga anmälda partier 385 0,94% +50 +0,09 335 0,84%
  Giltiga röster 41129 100,00% +1474   39655 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 13 0,03% +13 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 426 1,02% -72 -0,22 498 1,24%
OG Ogiltiga röster - övriga 30 0,07% +8 +0,02 22 0,05%
VDT Valdeltagande 41598 88,75% +1423 +2,29 40175 86,46%
  Antal röstberättigade 46871   +405   46466  

Röstfördelning per valdistrikt - riksdagsvalkrets Gotlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
12,52% 31,15% 3,43% 4,47% 22,65% 8,79% 5,07% 10,13% 0,60% 1,19%   1,18% 0,15% 84,47%
15,52% 22,17% 4,68% 4,56% 20,44% 7,51% 3,82% 19,46% 0,86% 0,99% 0,12% 1,69% 0,36% 87,83%
14,88% 22,33% 3,26% 8,37% 22,48% 9,77% 3,57% 12,87% 1,55% 0,93% 0,31% 0,61%   87,15%
17,44% 21,48% 3,15% 4,72% 26,43% 6,52% 4,05% 13,95% 1,24% 1,01%   0,78%   89,15%
19,42% 20,67% 3,83% 4,92% 22,50% 7,17% 5,75% 14,17% 1,00% 0,58%   0,82% 0,25% 88,73%
12,67% 36,46% 1,74% 4,34% 16,49% 6,77% 2,60% 16,84% 0,69% 1,39%   1,03%   86,61%
13,33% 25,68% 2,72% 3,95% 25,43% 5,19% 4,44% 18,52% 0,49% 0,25%   0,49%   86,97%
15,64% 14,70% 4,55% 4,20% 29,29% 9,33% 4,78% 14,82% 1,75% 0,93%   1,61%   84,89%
12,62% 31,28% 3,07% 5,71% 21,84% 8,23% 4,17% 10,76% 0,44% 1,87%   0,33%   84,47%
14,37% 32,97% 2,17% 3,86% 23,91% 6,64% 3,50% 11,11% 0,24% 1,21%   0,48%   84,98%
9,48% 21,19% 1,17% 5,85% 35,60% 6,56% 2,81% 14,75% 1,05% 1,52% 0,23% 1,72%   80,72%
12,11% 22,87% 3,14% 5,08% 24,96% 7,77% 4,63% 17,49% 0,30% 1,64%   1,76%   82,95%
15,29% 13,63% 2,04% 3,51% 34,47% 10,52% 5,16% 14,41% 0,49% 0,49%   0,68%   83,79%
10,91% 26,52% 2,88% 4,39% 25,15% 11,52% 6,21% 11,36% 0,45% 0,61%   1,35%   82,39%
10,94% 16,74% 2,36% 3,54% 30,58% 8,37% 4,08% 21,03% 1,07% 1,29%   0,96%   85,31%
11,81% 18,07% 2,05% 4,21% 35,42% 8,11% 2,67% 16,22% 0,31% 1,13%   1,12%   85,43%
15,44% 24,74% 2,15% 4,60% 25,05% 9,00% 3,89% 13,70% 0,92% 0,51%   0,91%   86,05%
12,76% 9,94% 2,82% 3,19% 38,53% 10,06% 3,56% 16,81% 1,35% 0,98%   1,80% 0,24% 82,21%
13,23% 10,17% 2,47% 1,89% 37,50% 9,45% 4,36% 19,33% 0,58% 1,02%   1,43%   86,07%
19,70% 21,76% 2,07% 5,11% 28,94% 5,55% 3,16% 12,95% 0,44% 0,33%   0,54%   88,68%
15,89% 33,94% 2,74% 5,14% 21,49% 4,57% 2,74% 12,00% 0,80% 0,69%   1,35% 0,11% 86,89%
16,01% 21,34% 2,75% 3,36% 28,14% 7,06% 4,48% 14,54% 1,46% 0,86%   1,44%   90,48%
16,12% 25,49% 3,38% 4,68% 25,49% 5,99% 3,16% 14,16% 0,87% 0,65%   0,76%   88,01%
21,18% 14,34% 5,25% 3,00% 31,87% 8,15% 6,94% 7,87% 0,56% 0,84%   1,20% 0,37% 84,56%
9,87% 9,87% 2,78% 2,96% 42,46% 12,66% 4,58% 13,38% 0,72% 0,72% 0,09% 0,98% 0,09% 82,81%
21,95% 12,13% 5,27% 2,71% 32,00% 8,94% 6,15% 9,42% 0,88% 0,56% 0,08% 1,34%   89,70%
14,35% 8,31% 4,53% 2,08% 40,04% 11,61% 3,21% 13,41% 1,13% 1,32% 0,09% 0,84% 0,28% 79,58%
23,27% 11,29% 6,39% 5,42% 26,07% 8,57% 7,17% 10,32% 0,96% 0,52%   0,61%   89,15%
21,80% 13,03% 7,02% 4,43% 20,30% 12,78% 10,61% 6,60% 2,17% 1,25%   0,33%   87,03%
16,49% 12,85% 4,50% 4,07% 29,62% 11,56% 7,57% 10,35% 2,21% 0,79%   0,71%   86,56%
12,23% 8,19% 3,70% 4,26% 36,03% 14,37% 5,50% 11,78% 2,13% 1,80% 0,11% 1,11%   78,98%
16,78% 9,13% 2,85% 3,83% 43,57% 9,91% 2,85% 10,01% 0,39% 0,69%   0,78% 0,10% 88,16%
18,66% 11,35% 3,89% 4,28% 37,79% 8,01% 4,59% 10,42% 0,54% 0,47%   0,54%   83,69%
22,62% 13,31% 6,21% 5,31% 25,53% 11,01% 5,71% 8,21% 1,50% 0,60%   0,99%   87,89%
18,23% 12,55% 3,87% 3,35% 38,44% 6,36% 3,70% 12,47% 0,43% 0,60%   1,19% 0,17% 86,31%
18,91% 13,71% 4,26% 3,66% 33,05% 9,37% 5,79% 9,45% 0,51% 1,28%   1,10%   86,58%
10,08% 6,57% 2,38% 3,06% 46,89% 11,10% 2,38% 15,52% 0,79% 1,25% 0,22% 2,21% 0,11% 81,99%
24,62% 10,25% 6,13% 4,69% 25,00% 8,81% 8,81% 9,29% 1,25% 1,15%   1,04% 0,47% 87,53%
12,58% 28,61% 1,60% 3,45% 25,28% 10,11% 1,85% 14,18% 0,62% 1,73% 0,12% 1,34%   88,88%
18,97% 18,31% 2,80% 3,26% 30,96% 8,72% 3,40% 12,45% 0,47% 0,67%   1,05%   89,93%
22,93% 12,79% 6,61% 4,51% 28,31% 6,12% 6,00% 11,62% 0,68% 0,43%   0,61%   89,94%
17,74% 12,34% 4,84% 3,95% 20,08% 15,40% 10,24% 12,02% 1,69% 1,69% 0,08% 1,19% 0,24%  
Gotlands län 16,59% 17,20% 3,74% 4,13% 29,79% 9,01% 4,95% 12,71% 0,94% 0,94% 0,03% 1,02% 0,07% 88,75%

Röstfördelning övriga partier - riksdagsvalkrets Gotlands län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 65 0,16% +55 +0,13 10 0,03%
AfS Alternativ för Sverige 64 0,16% +64 +0,16    
MED Medborgerlig Samling 55 0,13% +55 +0,13    
ENH Enhet 51 0,12% +3   48 0,12%
DD Direktdemokraterna 43 0,10% +43 +0,10    
DjuP Djurens parti 37 0,09% +18 +0,04 19 0,05%
PP Piratpartiet 31 0,08% -171 -0,43 202 0,51%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 16 0,04% +16 +0,04    
  Basinkomstpartiet 7 0,02% +7 +0,02    
KrVP Kristna Värdepartiet 5 0,01% -5 -0,01 10 0,03%
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,01% +1   3 0,01%
TRP TRYGGHETSPARTIET 2   +2      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 5 0,01% -38 -0,10 43 0,11%
  Totalt övriga partier 385 0,94% +50 +0,09 335 0,84%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - riksdagsvalkrets Gotlands län

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se