2018-09-10 16:45:36

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Visby Djuplunda/Södervärn

21,95%
12,13%
5,27%
2,71%
32,00%
8,94%
6,15%
9,42%
0,88%
0,56%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,70%
+0,95
2014: 88,75%

Röstfördelning - valdistrikt Visby Djuplunda/Södervärn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 275 21,95% -33 -2,65 308 24,60%
C Centerpartiet 152 12,13% +67 +5,34 85 6,79%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 66 5,27% +7 +0,55 59 4,71%
KD Kristdemokraterna 34 2,71% +3 +0,24 31 2,48%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 401 32,00% -33 -2,66 434 34,66%
V Vänsterpartiet 112 8,94% +44 +3,51 68 5,43%
MP Miljöpartiet de gröna 77 6,15% -37 -2,96 114 9,11%
SD Sverigedemokraterna 118 9,42% +26 +2,07 92 7,35%
FI Feministiskt initiativ 11 0,88% -44 -3,52 55 4,39%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,56% +1 +0,08 6 0,48%
  Giltiga röster 1253 100,00% +1   1252 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,08% +1 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 17 1,34% +1 +0,08 16 1,26%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,16 2 0,16%
VDT Valdeltagande 1271 89,70% +1 +0,95 1270 88,75%
  Antal röstberättigade 1417   -14   1431  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Visby Djuplunda/Södervärn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 2 0,16% +2 +0,16    
ENH Enhet 2 0,16% +2 +0,16    
  Basinkomstpartiet 1 0,08% +1 +0,08    
DjuP Djurens parti 1 0,08%     1 0,08%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,08% +1 +0,08    
PP Piratpartiet     -5 -0,40 5 0,40%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 7 0,56% +1 +0,08 6 0,48%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Visby Djuplunda/Södervärn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se