Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Visby Djuplunda/Södervärn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Visby Djuplunda/Södervärn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Djuplunda/Södervärn 1417 17,8% 31,3% 25,9% 25,0% 7,1% 48,8% 51,2%   0,8%
Summa 1417 17,8% 31,3% 25,9% 25,0% 7,1% 48,8% 51,2% 0,8%

http://www.val.se