Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Slite Othem/Hellvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Slite Othem/Hellvi

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slite Othem/Hellvi 811 12,2% 23,6% 27,5% 36,7% 4,4% 52,3% 47,7%   0,5%
Summa 811 12,2% 23,6% 27,5% 36,7% 4,4% 52,3% 47,7% 0,5%

http://www.val.se