Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Väskinde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Väskinde

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väskinde 1688 13,7% 33,9% 27,2% 25,2% 5,0% 50,7% 49,3%   1,4%
Summa 1688 13,7% 33,9% 27,2% 25,2% 5,0% 50,7% 49,3% 1,4%

http://www.val.se