Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Endre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Endre

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Endre 1005 16,9% 31,5% 29,8% 21,8% 5,2% 51,4% 48,6%   0,9%
Summa 1005 16,9% 31,5% 29,8% 21,8% 5,2% 51,4% 48,6% 0,9%

http://www.val.se