Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Visby Skarphäll/Östra Vi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Visby Skarphäll/Östra Vi

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Skarphäll/Östra Vi 1545 13,0% 27,9% 28,4% 30,7% 5,0% 48,0% 52,0%   5,3%
Summa 1545 13,0% 27,9% 28,4% 30,7% 5,0% 48,0% 52,0% 5,3%

http://www.val.se