Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västerhejde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västerhejde

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerhejde 1810 14,6% 35,9% 23,2% 26,3% 5,5% 49,4% 50,6%   1,0%
Summa 1810 14,6% 35,9% 23,2% 26,3% 5,5% 49,4% 50,6% 1,0%

http://www.val.se