Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Visby Furulund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Visby Furulund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Furulund 1347 20,9% 30,8% 22,0% 26,2% 5,8% 46,7% 53,3%   1,3%
Summa 1347 20,9% 30,8% 22,0% 26,2% 5,8% 46,7% 53,3% 1,3%

http://www.val.se