Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Eskelhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Eskelhem

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eskelhem 1367 13,8% 26,2% 27,0% 33,0% 4,8% 52,1% 47,9%   1,3%
Summa 1367 13,8% 26,2% 27,0% 33,0% 4,8% 52,1% 47,9% 1,3%

http://www.val.se