Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hemse/Alva

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hemse/Alva

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemse/Alva 1079 14,0% 20,2% 23,4% 42,4% 3,2% 47,3% 52,7%   1,0%
Summa 1079 14,0% 20,2% 23,4% 42,4% 3,2% 47,3% 52,7% 1,0%

http://www.val.se