Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sanda 1147 14,1% 28,9% 27,4% 29,6% 4,2% 51,0% 49,0%   1,7%
Summa 1147 14,1% 28,9% 27,4% 29,6% 4,2% 51,0% 49,0% 1,7%

http://www.val.se