Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Visby Terra Nova

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Visby Terra Nova

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Terra Nova 1366 18,8% 35,1% 28,3% 17,8% 6,7% 49,5% 50,5%   0,6%
Summa 1366 18,8% 35,1% 28,3% 17,8% 6,7% 49,5% 50,5% 0,6%

http://www.val.se