Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Visby Söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Visby Söder

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Söder 1148 21,3% 18,6% 17,7% 42,3% 4,2% 45,1% 54,9%   1,3%
Summa 1148 21,3% 18,6% 17,7% 42,3% 4,2% 45,1% 54,9% 1,3%

http://www.val.se