Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tingstäde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tingstäde

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tingstäde 1303 13,7% 28,2% 27,6% 30,5% 5,0% 50,2% 49,8%   1,1%
Summa 1303 13,7% 28,2% 27,6% 30,5% 5,0% 50,2% 49,8% 1,1%

http://www.val.se