Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kräklingbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kräklingbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kräklingbo 812 11,8% 17,5% 26,4% 44,3% 2,8% 51,1% 48,9%   1,5%
Summa 812 11,8% 17,5% 26,4% 44,3% 2,8% 51,1% 48,9% 1,5%

http://www.val.se