Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Visby Pilhagen/Gråbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Visby Pilhagen/Gråbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Pilhagen/Gråbo 1166 11,4% 23,2% 22,5% 43,0% 4,1% 44,9% 55,1%   0,8%
Summa 1166 11,4% 23,2% 22,5% 43,0% 4,1% 44,9% 55,1% 0,8%

http://www.val.se