Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stenkumla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stenkumla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkumla 1042 18,0% 30,7% 26,0% 25,2% 4,3% 50,8% 49,2%   1,6%
Summa 1042 18,0% 30,7% 26,0% 25,2% 4,3% 50,8% 49,2% 1,6%

http://www.val.se