Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Visby Innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Visby Innerstaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Innerstaden 1380 16,4% 26,4% 28,8% 28,4% 4,7% 48,0% 52,0%   2,5%
Summa 1380 16,4% 26,4% 28,8% 28,4% 4,7% 48,0% 52,0% 2,5%

http://www.val.se