Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Roma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Roma

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Roma 1153 16,7% 30,6% 21,0% 31,7% 4,2% 48,0% 52,0%   1,0%
Summa 1153 16,7% 30,6% 21,0% 31,7% 4,2% 48,0% 52,0% 1,0%

http://www.val.se