Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Burgsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Burgsvik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burgsvik 805 11,9% 15,0% 27,2% 45,8% 4,0% 52,0% 48,0%   1,5%
Summa 805 11,9% 15,0% 27,2% 45,8% 4,0% 52,0% 48,0% 1,5%

http://www.val.se