Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fårösund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fårösund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fårösund 1026 11,6% 17,9% 25,9% 44,5% 3,7% 50,5% 49,5%   1,9%
Summa 1026 11,6% 17,9% 25,9% 44,5% 3,7% 50,5% 49,5% 1,9%

http://www.val.se