Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Dalhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dalhem

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalhem 945 18,0% 33,5% 24,2% 24,2% 6,2% 52,2% 47,8%   1,1%
Summa 945 18,0% 33,5% 24,2% 24,2% 6,2% 52,2% 47,8% 1,1%

http://www.val.se