Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stånga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stånga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stånga 1022 12,6% 21,1% 27,5% 38,7% 4,1% 52,5% 47,5%   1,4%
Summa 1022 12,6% 21,1% 27,5% 38,7% 4,1% 52,5% 47,5% 1,4%

http://www.val.se