Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Visby Bingeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Visby Bingeby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Bingeby 1361 20,6% 31,7% 20,4% 27,3% 5,5% 47,0% 53,0%   1,2%
Summa 1361 20,6% 31,7% 20,4% 27,3% 5,5% 47,0% 53,0% 1,2%

http://www.val.se