Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Slite Othem/Boge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Slite Othem/Boge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slite Othem/Boge 1012 14,7% 21,8% 25,4% 38,0% 3,8% 49,4% 50,6%   0,8%
Summa 1012 14,7% 21,8% 25,4% 38,0% 3,8% 49,4% 50,6% 0,8%

http://www.val.se