Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Visby Visborgsst/Halsjärnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Visby Visborgsst/Halsjärnet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Visborgsst/Halsjärnet 1371 20,5% 23,3% 22,2% 34,1% 6,0% 45,4% 54,6%   1,5%
Summa 1371 20,5% 23,3% 22,2% 34,1% 6,0% 45,4% 54,6% 1,5%

http://www.val.se