2018-09-10 19:43:43

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Visby Visborgsst/Halsjärnet

18,91%
13,71%
4,26%
3,66%
33,05%
9,37%
5,79%
9,45%
0,51%
1,28%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,58%
+2,17
2014: 84,41%

Röstfördelning - valdistrikt Visby Visborgsst/Halsjärnet

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 222 18,91% -48 -5,07 270 23,98%
C Centerpartiet 161 13,71% +84 +6,88 77 6,84%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 50 4,26% -16 -1,60 66 5,86%
KD Kristdemokraterna 43 3,66% +8 +0,55 35 3,11%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 388 33,05% -2 -1,59 390 34,64%
V Vänsterpartiet 110 9,37% +26 +1,91 84 7,46%
MP Miljöpartiet de gröna 68 5,79% -25 -2,47 93 8,26%
SD Sverigedemokraterna 111 9,45% +38 +2,97 73 6,48%
FI Feministiskt initiativ 6 0,51% -27 -2,42 33 2,93%
ÖVR Övriga anmälda partier 15 1,28% +10 +0,83 5 0,44%
  Giltiga röster 1174 100,00% +48   1126 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,10% +3 +0,22 10 0,88%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,09 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1187 86,58% +50 +2,17 1137 84,41%
  Antal röstberättigade 1371   +24   1347  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Visby Visborgsst/Halsjärnet

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DD Direktdemokraterna 5 0,43% +5 +0,43    
DjuP Djurens parti 3 0,26% +3 +0,26    
MED Medborgerlig Samling 3 0,26% +3 +0,26    
ENH Enhet 2 0,17% +1 +0,08 1 0,09%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,09% +1 +0,09    
PP Piratpartiet 1 0,09% -1 -0,09 2 0,18%
KrVP Kristna Värdepartiet     -2 -0,18 2 0,18%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 15 1,28% +10 +0,83 5 0,44%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Visby Visborgsst/Halsjärnet

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se