2018-09-10 19:25:09

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Visby A7/Östra Vi

21,18%
14,34%
5,25%
3,00%
31,87%
8,15%
6,94%
7,87%
0,56%
0,84%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,56%
+4,69
2014: 79,86%

Röstfördelning - valdistrikt Visby A7/Östra Vi

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 226 21,18% -9 -8,30 235 29,49%
C Centerpartiet 153 14,34% +88 +6,18 65 8,16%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 56 5,25% +13 -0,15 43 5,40%
KD Kristdemokraterna 32 3,00% +11 +0,36 21 2,63%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 340 31,87% +108 +2,76 232 29,11%
V Vänsterpartiet 87 8,15% +55 +4,14 32 4,02%
MP Miljöpartiet de gröna 74 6,94% -6 -3,10 80 10,04%
SD Sverigedemokraterna 84 7,87% +52 +3,86 32 4,02%
FI Feministiskt initiativ 6 0,56% -45 -5,84 51 6,40%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,84% +3 +0,09 6 0,75%
  Giltiga röster 1067 100,00% +270   797 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,20% +5 +0,21 8 0,99%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,37% +4 +0,37    
VDT Valdeltagande 1084 84,56% +279 +4,69 805 79,86%
  Antal röstberättigade 1282   +274   1008  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Visby A7/Östra Vi

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,28% +3 +0,28    
DD Direktdemokraterna 2 0,19% +2 +0,19    
PP Piratpartiet 2 0,19% -4 -0,57 6 0,75%
DjuP Djurens parti 1 0,09% +1 +0,09    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,09% +1 +0,09    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 9 0,84% +3 +0,09 6 0,75%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Visby A7/Östra Vi

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se