2018-09-10 17:14:06

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Visby Terra Nova

18,23%
12,55%
3,87%
3,35%
38,44%
6,36%
3,70%
12,47%
0,43%
0,60%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,31%
+3,50
2014: 82,81%

Röstfördelning - valdistrikt Visby Terra Nova

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 212 18,23% -25 -5,73 237 23,96%
C Centerpartiet 146 12,55% +91 +6,99 55 5,56%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 45 3,87% +9 +0,23 36 3,64%
KD Kristdemokraterna 39 3,35% +22 +1,63 17 1,72%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 447 38,44% +27 -4,03 420 42,47%
V Vänsterpartiet 74 6,36% +26 +1,51 48 4,85%
MP Miljöpartiet de gröna 43 3,70% -32 -3,89 75 7,58%
SD Sverigedemokraterna 145 12,47% +76 +5,49 69 6,98%
FI Feministiskt initiativ 5 0,43% -17 -1,79 22 2,22%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,60% -3 -0,41 10 1,01%
  Giltiga röster 1163 100,00% +174   989 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,19% -4 -0,60 18 1,79%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,17% +2 +0,17    
VDT Valdeltagande 1179 86,31% +172 +3,50 1007 82,81%
  Antal röstberättigade 1366   +150   1216  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Visby Terra Nova

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DD Direktdemokraterna 3 0,26% +3 +0,26    
PP Piratpartiet 2 0,17% -3 -0,33 5 0,51%
  Basinkomstpartiet 1 0,09% +1 +0,09    
DjuP Djurens parti 1 0,09% +1 +0,09    
ENH Enhet     -4 -0,40 4 0,40%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,10 1 0,10%
  Totalt övriga partier 7 0,60% -3 -0,41 10 1,01%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Visby Terra Nova

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se