2018-09-10 17:44:25

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Västerhejde

22,93%
12,79%
6,61%
4,51%
28,31%
6,12%
6,00%
11,62%
0,68%
0,43%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,94%
+3,16
2014: 86,79%

Röstfördelning - valdistrikt Västerhejde

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 371 22,93% -47 -4,73 418 27,66%
C Centerpartiet 207 12,79% +90 +5,05 117 7,74%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 107 6,61% +16 +0,59 91 6,02%
KD Kristdemokraterna 73 4,51% +28 +1,53 45 2,98%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 458 28,31% +6 -1,61 452 29,91%
V Vänsterpartiet 99 6,12% +22 +1,02 77 5,10%
MP Miljöpartiet de gröna 97 6,00% -30 -2,41 127 8,41%
SD Sverigedemokraterna 188 11,62% +67 +3,61 121 8,01%
FI Feministiskt initiativ 11 0,68% -40 -2,70 51 3,38%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,43% -5 -0,36 12 0,79%
  Giltiga röster 1618 100,00% +107   1511 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 0,61% -3 -0,24 13 0,85%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1628 89,94% +104 +3,16 1524 86,79%
  Antal röstberättigade 1810   +54   1756  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Västerhejde

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DD Direktdemokraterna 4 0,25% +4 +0,25    
AfS Alternativ för Sverige 1 0,06% +1 +0,06    
DjuP Djurens parti 1 0,06% +1 +0,06    
MED Medborgerlig Samling 1 0,06% +1 +0,06    
ENH Enhet     -3 -0,20 3 0,20%
PP Piratpartiet     -7 -0,46 7 0,46%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,13 2 0,13%
  Totalt övriga partier 7 0,43% -5 -0,36 12 0,79%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Västerhejde

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se