Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Visby A7/Östra Vi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Visby A7/Östra Vi

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby A7/Östra Vi 1282 20,3% 28,5% 22,2% 29,1% 5,9% 46,6% 53,4%   0,8%
Summa 1282 20,3% 28,5% 22,2% 29,1% 5,9% 46,6% 53,4% 0,8%

http://www.val.se