Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Visby Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Visby Norr

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Norr 1142 15,4% 30,6% 25,9% 28,1% 3,6% 44,9% 55,1%   1,4%
Summa 1142 15,4% 30,6% 25,9% 28,1% 3,6% 44,9% 55,1% 1,4%

http://www.val.se