Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hemse/Rone

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hemse/Rone

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemse/Rone 821 16,1% 22,5% 27,2% 34,2% 4,9% 51,5% 48,5%   1,3%
Summa 821 16,1% 22,5% 27,2% 34,2% 4,9% 51,5% 48,5% 1,3%

http://www.val.se