Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fardhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fardhem

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fardhem 672 18,2% 21,6% 30,5% 29,8% 5,4% 49,6% 50,4%   0,7%
Summa 672 18,2% 21,6% 30,5% 29,8% 5,4% 49,6% 50,4% 0,7%

http://www.val.se