Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vänge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vänge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänge 926 14,4% 30,0% 29,8% 25,8% 4,0% 50,9% 49,1%   0,9%
Summa 926 14,4% 30,0% 29,8% 25,8% 4,0% 50,9% 49,1% 0,9%

http://www.val.se