Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Visby Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Visby Öster

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Öster 1211 16,8% 23,0% 25,3% 34,9% 4,3% 47,3% 52,7%   1,8%
Summa 1211 16,8% 23,0% 25,3% 34,9% 4,3% 47,3% 52,7% 1,8%

http://www.val.se