Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fårö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fårö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fårö 468 8,8% 13,9% 27,6% 49,8% 2,8% 48,7% 51,3%   1,1%
Summa 468 8,8% 13,9% 27,6% 49,8% 2,8% 48,7% 51,3% 1,1%

http://www.val.se