Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vallstena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vallstena

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallstena 1051 13,4% 29,2% 28,4% 28,9% 4,0% 53,1% 46,9%   0,7%
Summa 1051 13,4% 29,2% 28,4% 28,9% 4,0% 53,1% 46,9% 0,7%

http://www.val.se