Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Visby Länna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Visby Länna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Länna 1630 23,0% 27,9% 23,9% 25,2% 5,4% 46,6% 53,4%   1,1%
Summa 1630 23,0% 27,9% 23,9% 25,2% 5,4% 46,6% 53,4% 1,1%

http://www.val.se