Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Havdhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Havdhem

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Havdhem 979 16,2% 17,4% 31,2% 35,2% 4,5% 52,1% 47,9%   1,1%
Summa 979 16,2% 17,4% 31,2% 35,2% 4,5% 52,1% 47,9% 1,1%

http://www.val.se