Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lärbro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lärbro

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lärbro 1103 12,3% 23,7% 27,8% 36,2% 3,5% 52,0% 48,0%   1,2%
Summa 1103 12,3% 23,7% 27,8% 36,2% 3,5% 52,0% 48,0% 1,2%

http://www.val.se