Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Eksta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Eksta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eksta 747 14,1% 20,9% 30,7% 34,4% 3,5% 52,5% 47,5%   0,7%
Summa 747 14,1% 20,9% 30,7% 34,4% 3,5% 52,5% 47,5% 0,7%

http://www.val.se